Diskuze o bilingvním vzdělávání
a představení nové MŠ Maple Bear Olomouc

Přemýšlí ve dvou jazycích, dokáží v nich plynně komunikovat a svět je jim otevřen. O výhodách a principech dvojjazyčné výuky budeme debatovat s odborníkem na vzdělávání Petrem Hopfingerem 26. února v Olomouci v Telegraphu. U této příležitosti také představíme koncept Maple Bear výuky, která přináší do Česka to nejlepší z kanadského vzdělávání.  

 Kdy? 26. února 2024 od 17:30 do 19:30

 Kde? Telegraph (Jungmannova 3, 779 00 Olomouc 9-Hodolany)

Debate on Bilingual Education and Introduction of the New Maple Bear Kindergarten
in Olomouc 

Thinking in two languages, fluent communication in both, and an open world ahead of them. We will be discussing the advantages and principles of bilingual education with education expert Petr Hopfinger on February 26th in Olomouc at Telegraph. On this occasion, we will also introduce the Maple Bear teaching concept, bringing the best of Canadian education to the Czech Republic. 

 When? February 26, 2024, 5:30 PM to 7:30 PM

Where? Telegraph (Jungmannova 3, 779 00 Olomouc 9-Hodolany)