Jak připravit dítě na mateřskou školu? 

Dítě začíná přípravu do mateřské školy již od narození

Učitelé často mluví o připravenosti dětí do školky, ale co to vlastně znamená? Obvykle tím mají na mysli rozvoj předškolních a školních dovedností, které by si mělo dítě osvojit před samotným nástupem.

Dítě se svou přípravu začíná již ve velmi útlém věku, prakticky od narození. Učí se lézt a potom chodit, začíná tvořit hlásky než promluví, čmárá před prvními písmeny. To vše děti učí rodiče společnými aktivitami a každodenním procvičováním. Abyste zajistili správný vývoj svého potomka, měli byste na něj dennodenně mluvit, číst mu příběhy, zpívat mu a hrát si s ním. 

Čtení jako základ vzdělání 

Naše mozky se nikdy nevyvíjí rychleji než v prvních letech našeho života. Pokaždé, když na své dítě promluvíte, podporujete vývoj mozku a jeho propojování. Čtení je základem pro rozvíjení všech dalších dovedností, jehož prostřednictvím získává dítě pojetí o jazyku. Děti navíc milují, když jim předčítáte. Často po vás chtějí číst jednu a tu samou knížku pořád dokola. Základy čtení mnohdy uchopí právě díky zapamatování si jednotlivých textů. Obklopte své dítě literaturou – od kuchařek a návodů k hračkám po zápisníky, knihy a komiksy. Čím větší jsou možnosti, tím spíš po jedné z nich dítě sáhne a začne se v základech čtení a psaní zdokonalovat.  

Základy čtení a psaní ale nejsou jediné schopnosti, které by dítě před nástupem do mateřské školy mělo ovládat. Mezi další potřebné dovednosti patří pochopení konceptu barev, tvarů, velikostí, polohy a směru, párování a třídění, a rozpoznávání písmen abecedy a číslic. Tyto dovednosti by s dětmi měli cvičit rodiče doma, ačkoli plně ovládnout je mohou i v průběhu docházky do školky. 

Dítě v jeho rozvoji můžete podpořit tím, že:  

  • S ním poznáváte barvy, tvary a velikosti kolem vás.  

  • Vysvětlíte mu rozdíl mezi „pod/nad” a „uvnitř/vně”.  

  • Vyzkoušíte si s ním párování a rozdělování známých věcí, se kterými si doma hraje.  

  • Poznáváte společně písmena a čísla a vracíte se k nim znovu v knížkách, které společně čtete. 

Všechny tyto vývojové aktivity můžete dítěti představit jako hru. Ve chvíli, kdy ho bude rozpoznávání tvarů a písmen bavit, bude se učit daleko rychleji. Děti se při hře vyvíjejí celostně – nejen kognitivně, ale také fyzicky, společensky, emočně, kreativně.  

Pro školku je také důležité, aby dítě vycházelo s ostatními – aby umělo komunikovat se svými vrstevníky, vyjadřovat emoce, dělit se a spolupracovat. Bez těchto dovedností se dítě nikdy úspěšně nezařadí do skupiny ve třídě, proto dbejte na to, aby mělo dostatek možností se je naučit. A nakonec nezapomínejte, že každé dítě je jiné. Jednomu půjde skvěle rozeznávání barev, jiné začne jako první z celého ročníku počítat. To je zcela přirozené.