Kvalitní dvojjazyčné vzdělání ve více než 450 školách po celém světě

Ve školách Maple Bear jsme odhodláni poskytovat vysoce kvalitní bilingvní vzdělání, které podporuje růst a vývoj vašeho dítěte v pečujícím prostředí se zaměřením na dovednosti pro 21. století. Cílem je dát dětem schopnost efektivně se adaptovat na rychle se měnící prostředí.

Rosteme s vámi: Mise a vize naší cesty

Naše mise

Posláním škol Maple bear je poskytovat systém vzdělávání zaměřený na žáka v bezpečném a podnětném prostředí. Připravit je k úspěšnému navazujícímu studiu a vzbudit v nich celoživotní lásku ke vzdělávání.

Naše vize

Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání založené na kanadské filosofii a osvědčených metodách, které splní očekávání rodičů a je v souladu s místními školskými předpisy.    

Jsme celosvětoví

Školy Maple Bear kombinují to nejlepší z kanadského vzdělávání a přinášejí kanadské bilingvní metody do mateřských, základních i středních škol po celém světě.

39

Zemí

450+

Škol po celém světě

61000+

Žáků a studentů

150+

Budoucích škol

Maple Bear Olomouc

Olomoucká mateřská škola Maple Bear sídlí na třídě Kosmonautů v prostorách nejnovější etapy výstavby BEA campusu, která nese název BEA city business residence. Na prostorné moderní zázemí mateřské školy plynule navazuje vlastní dětské hřiště, kde mohou děti trávit čas při pobytu venku. Parkování pro rodiče je po dobu nezbytnou k předání dětí do školy a jejich vyzvednutí zajištěno v podzemní garáži BEA campusu.

Škola je rozdělena do tří věkově homogenních tříd: 

1. Happy Frogs
“Šťastné žabičky” pro děti od 3 do 4 let

2. Clever Kingfishers
“Chytří ledňáčci” pro děti od 4 do 5 let

3. Smart Foxes
“Bystré lištičky” pro děti od 5 do 6 let

Stravování je pro děti zajištěno po celý den prostřednictvím bistra Zdravá pecka. Základní škola Maple Bear Olomouc, kterou otevřeme ve školním roce 2025/2026, bude sídlit na stejné adrese.

Setkejte se s týmem Maple Bear Czechia a Olomouc!

Jsem lidé, kteří zajišťují špičkovou kvalitu vzdělání vašich dětí. 

Jiří Zelenda
CEO

Zjistit víc

Jiří Zelenda je CEO Maple Bear Czechia. Před přivedením největší kanadské vzdělávací sítě do České republiky zastával pozici CEO ve společnosti Scio. Jiří se dlouhodobě věnuje inovacím ve školství, jako zkušený manažer vzdělávání již stál u zrodu nové úspěšné sítě škol a zastává vzdělávací přístup, v jehož středu je žák a který podporuje celostní rozvoj dítěte – v intelektuální, emocionální, sociální i fyzické rovině. Stejný postoj je základem vzdělávací metodiky také ve školách Maple Bear Czechia. Ve svém osobním životě je Jiří hrdým otcem dvou dětí, které vychovává se svou manželkou Adélou. Ve volném čase se zabývá historií především jihovýchodní Asie, kterou také studoval.

Anna Jakubíková
Marketingová komunikace

Zjistit víc

Anna zajišťuje marketingovou komunikaci mateřské a základní školy Maple Bear v celé Olomouci. Komplexní znalosti marketingu nasbírala během práce na kampaních pro lokální firmy. Zajímá se o zahraniční metodiky vzdělávání, i proto studovala vysokou školu v Londýně, kde získala titul MSc. v oboru Inovační management a podnikání. Anna se také vzdělává v oblasti psychologie, NLP a dynamiky multikulturního prostředí.

Zuzana Bartsch Veselá
Akademická koordinátorka a učitelka

Zjistit víc

Zuzana Bartsch Veselá je certifikovaná učitelka anglického jazyka s magisterským titulem v oboru Pedagogika pro základní školy a Ph.D. v oboru Pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, v České republice.

Její profesní cesta začala jako učitelka angličtiny na základní škole. V průběhu let působila jako odborná asistentka a výzkumná pracovnice se specializací na ranou výuku cizích jazyků na univerzitách v Olomouci v České republice a Rostocku v Německu. Dále působila jako akademická koordinátorka výuky anglického jazyka pro děti ve věku 5-6 let v mateřské škole Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivně se také zapojila do různých mezinárodních iniciativ podporujících mezikulturní a cizojazyčné vzdělávání.

Její filozofie výuky se zaměřuje na rozvoj základních dovedností 21. století, jako je kritické myšlení, kreativita a globální občanství. Tyto principy uplatňuje pomocí dětské literatury, zejména obrázkových knih.

Lukáš Ondruch
Ředitel

Zjistit víc

Lukáš je ředitelem mateřské školy Maple Bear Olomouc. Ve svém profesním životě kombinuje manažerské schopnosti, zároveň má pevný základ ve vzdělávání a praxi v pedagogice. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti, přednáší a vede absolventské práce v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Je také spoluzakladatelem úspěšného technologického startupu. Ve svém volném čase se nadále vzdělává, získal například prestižní certifikaci z Harvard Business School a vystudoval anglickou a ruskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Iveta Navas
Real Estate & Development Manager

Zjistit víc

Iveta je odpovědná za stavbu a fungování budov Maple Bear škol. Vyhledává vhodné budovy, provádí jejich analýzy, je u jejich stavby od počátku až do konce. Svou expertízu získala více než deseti lety zkušeností jako architektka a projektová manažerka developmentu. V jejím portfoliu najdete projekty mnoha hotelů, sídel a škol pro přední světové značky.

Kromě jejích profesních úspěchů Ivetu poznáte podle její nezaměnitelné extrovertní osobnosti. Její vášní je objevování nových gastronomických zážitků a navštěvování kulturních vystoupení a výstav. Díky své kombinaci typického optimistického přístupu a hluboké profesní expertízy maximálně rozvíjí projekty Maple Bear Czechia a posouvá je rychle kupředu.

Často kladené dotazy – FAQ

Jaká je provozní doba školy?

 Mateřská škola je otevřena od 7:00 do 17:00.

Učí škola dle platného rámcového vzdělávacího programu?

Ano, výuka v mateřských školách Maple Bear je koncipována tak, že slaďuje kanadský vzdělávací program s českým rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Tým kanadských odborníků na vzdělávání po zevrubné analýze požadavků národních rámcových vzdělávacích programů nastavil program škol Maple Bear tak, aby vyhovoval výstupům stanoveným ministerstvy školství v jednotlivých zemích. Školy Maple Bear obohacují lokální vzdělávací systémy těmi nejlepšími kanadskými vzdělávacími strategiemi a osvědčenými metodami.

Kolik dětí je v jednom ročníku?

Normy společnosti Maple Bear stanovují maximální počet 20 dětí na jednu třídu mateřské školy. Počet žáků však může být i nižší, záleží na velikosti třídy.    

Kolik učitelů o děti pečuje?

Podle norem společnosti Maple Bear pečují o každou třídu dva pracovníci – učitel a asistent učitele.  

V jakém jazyce jsou vedeny hodiny?

Hodiny jsou vedeny v anglickém jazyce, děti se od útlého věku setkávají s imerzní metodou.  

Když dítě nastoupí do mateřské školy později, bude pro něj složité začlenit se do programu?

Čím dříve děti nastoupí do školy Maple Bear, tím snadněji si osvojí druhý jazyk. Za zmínku stojí i fakt, že proces učení druhého jazyka probíhá přirozeně a většinou nevyžaduje ze strany učitelů zvláštní péči ani pozornost. V prostředí vzájemné spolupráce, kde jeden druhému pomáhá, se noví žáci na náš praktický přístup k učení rychle adaptují a na novou látku a metodiku si brzy zvyknou.   

Je pro děti zařízeno stravování?

Ano, děti mají zařízeno stravování po celý školní den.  

Nabízí škola zájmové kroužky?

Ano, děti mají na výběr z nejrůznějších kroužků. Přesnější informace a ceník budou poskytnuty před začátkem školního roku.

Jsou poplatky za zájmové kroužky v ceně školného?

Zájmové kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného, Maple Bear však dělá vše pro to, aby jejich ceny odpovídaly situaci na trhu a aby jejich nabídka byla široká.    

Nosí děti uniformy?

Ano, děti v Maple Bear nosí uniformu, kterou od nás dostanou na začátku školního roku. Dokoupit jednotlivé části uniformy je možné kdykoliv během roku.   

Nosí děti uniformu každý den? Existují nějaké výjimky?

Děti chodí do školy v uniformě každý den. Jednotlivé školy Maple Bear ale mohou vyhlásit dny, kdy se uniformy nenosí, obvykle jde o svátky a další speciální příležitosti. 

Jsou dětem poskytnuty učebnice?

Žáci Maple Bear učebnice dostávají ve škole, náklady na ně jsou hrazeny v rámci školného. Učebnice vycházejí z kanadských a českých výukových materiálů.   

Sledujte náš Maple Bear příběh na Instagramu

Dnes jsme den strávili na Golf Resortu Véska Olomouc při příležitosti golfového turnaje! 🍁🐻⛳️ I od nás dostali soutěžící nelehký úkol u jamky číslo 8 a bravurně se s ním vypořádali! Děkujeme za krásně…

Přijďte strávit hezké slunečné odpoledne do @hanaolomouc ! 🌞 V rámci pohádkového království jsme pro Vás připravili i speciální stanoviště, kde jsou pro Vaše děti přichystány hezké odměny 🌟 a…

V červnu nás čeká mnoho krásných událostí! ☀️ Pojďte je prožít s námi! 🍁🐻 Sledujte naše sociální sítě pro více infromací. 📩 ----- Many beautiful events are waiting for us in June! ☀️ We would like…

Naším hlavním cílem je,
aby učení přinášelo radost

Pokud děti během školní docházky okusí radost z učení, která jim vydrží i v dospělosti, čeká je šťastný a spokojený život.