Proč vybrat právě Maple Bear Olomouc?

Maple Bear Olomouc svým žákům nabízí dvojjazyčné vzdělání s výhodami kanadské metodologie. Výuka je založená na praktických ukázkách, na vysvětlování a uzpůsobení výuky potřebám každého žáka.

Připravenost
na výzvy zítřka

Naše vzdělávání je založeno na dosažení konkrétních vzdělávacích cílů, které se zaměřují na rozvoj dovedností pro 21. století a celkový rozvoj žáků. Naše výukové metody reflektují moderní pedagogické trendy a podporují aktuální potřeby.

  • Komunikace

  • Spolupráce

  • Kritické myšlení

  • Kreativita

  • Digitální gramotnost

A víte že?

Kanada je průkopníkem mezi státy, které se rozhodly přizpůsobit svůj vzdělávací systém požadavkům 21. století. Již od roku 1994 uplatňuje metodiku plně zaměřenou na osvojování klíčových dovedností nezbytných pro dosažení budoucího životního úspěchu.

Pro děti je důležité, aby se již od útlého věku setkávaly s aktivitami, při kterých mohou uplatnit dovednosti 21. století, mezi něž patří komunikace, spolupráce, kritické myšlení, kreativita, digitální gramotnost a globální občanství. Jde o rozvíjení schopností a motivace identifikovat, chápat, interpretovat, vytvářet a sdílet znalosti.

Školy Maple Bear podporují tento široký koncept gramotnosti prostřednictvím svého vzdělávacího programu, výukových metod a způsobů hodnocení. Děti jsou hodnoceny na základě toho, jak dokáží to, co se naučily, uplatnit  v nových souvislostech. Metody hodnocení a evaluace jsou autentické, slouží jako podklad pro další výuku, motivují děti v zapojení do výuky a vedou ke zlepšení jejich výsledků. 

Kanadské výukové strategie

Náš koncept se zakládá na inovativních metodách, personalizovaném přístupu a neustálém zapojení studentů do procesu učení. Cílem je poskytnout žákům takovou úroveň poznání a dovedností, která je opravdu nepřekonatelná a připraví je na výzvy současného i budoucího světa.

Bilingvní vzdělávání
Náš přístup k učení jazyků překračuje tradiční rámec učení se druhému jazyku. Neomezuje se pouze na znalost slovíček a gramatických pravidel.

V souladu s českými vzdělávacími standardy
Naši žáci mohou kdykoli přestoupit z kanadského systému do jiné školy a naopak, a to během jakéhokoli ročníku.

Bilingvní vzdělávání

Bilingvní vzdělávání je užívání dvou různých jazyků během výuky. V Maple Bear žaci studují všechny akademické předměty buď ve svém rodném jazyce, nebo v angličtině, v závislosti na předmětu a ročníku.

V Maple Bear si avšak žáci nemají během výuky samotná cizí slova pouze zapamatovat. To je klíčový rozdíl mezi výukou v Maple Bear a přístupem ESL nabízeným na jiných školách, které tvrdí, že nabízejí bilingvní vzdělávání.

Na předškolní úrovni poskytuje Maple Bear imerzní výuku angličtiny, založenou na kanadském přístupu ke vzdělání a osvědčených postupech.

Panovaly obavy, že výuka dvou jazyků najednou děti pouze mate. Naštěstí bylo provedeno mnoho výzkumů – velkou část z nich provedli Kanaďané – které ukazují, že bilingvní vzdělávání děti nezpomaluje a nijak neomezuje, ale nese mnoho výhod od dětství až po stáří.

Výhody bilingvního vzdělávání

Bilingvní vzdělávání je velmi dobré pro rozvoj angličtiny, což je cíl mnoha našich rodičů, kteří vybrali Maple Bear pro své děti. U mladých studentů bylo také prokázáno, že mají:

  • Lepší koncentraci, analytické dovednosti a schopnosti multitaskingu;

  • Učí se číst dříve než jednojazyční studenti;

  • Mají zvýšený pocit vlastní hodnoty a identity;

  • Mají schopnost žít v zahraničí a učit se další cizí jazyky později v životě;

  • Vystavují se více než jedné kultuře, což vede ke globální perspektivě.

Četné studie potvrdily, že bilingvismus ve skutečnosti dělá člověka chytřejším, protože má hluboký vliv na mozek, zlepšuje kognitivní schopnosti a zdokonaluje paměť.

Jistota kvality

Každá ze škol Maple Bear prochází každoroční návštěvou spojenou s kontrolou kvality. Specialista na kanadské vzdělávání pečlivě hodnotí akademický výkon a chod školy na základě podrobného a komplexního kontrolního seznamu, zajišťující tak vysokou úroveň vzdělávání a spolehlivost škol Maple Bear.

Školení našich učitelů

Maple Bear Faculty – uznávaný tým kanadských pedagogů, kteří školí učitele a zaměstnance škol po celém světě. Máme nejlepší tréninkový program na světě. Naši učitelé jsou průběžně školeni o osnovách a strategiích velmi zkušenými vysoce kvalifikovanými pedagogy z Kanady. Program Maple Bear zajišťuje, že děti jsou v bezpečí fyzicky, emocionálně, sociálně a intelektuálně. Učitelé jsou podporováni, aby s dětmi budovali vztahy postavené na důvěře. Tato důvěra vede děti k tomu, aby se nebály intelektuálně podstupovat riziko s vědomím, že jejich nápady a názory budou oceněny.

Agenda pro udržitelný rozvoj

Agenda pro udržitelný rozvoj je příležitostí pro naše studenty Maple Bear po celém světě zapojit se a společně se učit a budovat naše znalosti o globálních otázkách udržitelnosti. V roce 2015 se Organizace spojených národů dohodla na implementaci 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Těchto 17 cílů je zaměřeno na dosažení míru a prosperity na celém světě řešením naléhavých problémů, jako je změna klimatu, kvalitní vzdělání a chudoba. Maple Bear to viděl jako skvělou příležitost, jak zapojit své studenty tím, že získají přístup k informacím o těchto 17 tématech a pochopí jejich dopady.

Darovat zpět

V Maple Bear věříme, že kvalitní kanadské vzdělání může světu přinést pozitivní změnu tím, že vychová budoucí lídry ke kritickému myšlení a dodá jim silný smysl pro sociální spravedlnost a globální občanství.​

V rámci tohoto závazku Maple Bear také věří v odměňování zemí, ve kterých působíme, darováním charitativních prostředků na místní vzdělávací iniciativy, které mají dopad na děti a rodiny.​

Kromě financování projektů zahrnuje kurikulum Maple Bear témata společenské odpovědnosti a komunitních služeb. Studenti Maple Bear jsou tak tomuto konceptu vystaveni a mohou provádět aktivity přiměřené svému věku. Cílem je obrátit celou generaci studentů k radosti z darování zpět.

Tvoříme globální rodinu!

Maple Bear poskytuje učitelům, studentům a vedením škol skvělé příležitosti ke sdílení zkušeností účastí na každoročních akcích.​

Naším hlavním cílem je,
aby učení přinášelo radost

Pokud děti během školní docházky okusí radost z učení, která jim vydrží i v dospělosti, čeká je šťastný a spokojený život.